Kiểm tra trên ứng dụng Icheck, khách hàng có thể truy xuất thông tin minh bạch về tên sản phẩm, giá cả, nguồn gốc xuất xứ cũng như những đánh giá của hội người tiêu dùng về chất lượng của sản phẩm